Welkom

 

 

Hoe hoog de berg ook is, hij kan niet de zon verbergen

1947

1962

2007

van Ghentkazerne Rotterdam. De bakermat van alle mariniers        

Deze site is in de eerste instantie bestemd  voor oud mariniers, Nieuw Guinea-gangers, oud gediende van de Mariniersbrigade, bevriende relatie’s en niet te vergeten.....mijn gezin en kinderen.  Andere belangstellende zijn natuurlijk ook van harte welkom.Het is mijn beleving binnen het Korps en mijn persoonlijk leven in die periode en daarna. Omdat ik altijd met veel genoegen kennis neem van de persoonlijke websites van de oud collega’s, heb ik het plan opgevat om ook maar eens aan een dergelijke onderneming te beginnen.

Mijn bedoeling is om op een prettige en openlijke wijze herinneringen uit het verre verleden weer even actueel te maken. Dit kan door verhalen van toen, of gebeurtenissen van nu, op een eerlijke wijze voor het voetlicht te brengen zonder personen te kwetsen of situatie’s te verdraaien, te romantiseren dan wel te bagatelliseren. Het op een gepaste wijze zaken benoemen, zoals ze benoemd moeten worden, is voor een oud marinier geen enkel probleem waarbij het hem aan humor nimmer heeft ontbroken. Op reünies hoor ik dikwijls waar de oud collega’s zich in hun vrije tijd mee bezig houden en dat is heel divers.

 

Mijn hobby’s zal ik op deze site vermelden en dit met enkele foto’s zichtbaar maken. Ook het gastenboek is aanwezig en zie met belangstelling uw invulling tegemoet, evenals uw verhalen en foto’s,die ik dan op de site zal zetten mits dat uw instemming heeft.Kortom, al het positieve en zinvolle is welkom. Lees echter eerst, of ook, ”Actueel” en “Disclaimer” Veel plezier op deze site.

Vlaardingen 29 Maart 2006                             

Met respect en waardigheid

Hans Slijkhuis                                

Zij waren, zijn én blijven U trouw

Aan deze vaandels en standaard is een geschiedenis verbonden die het toekennen van de Militaire Willemsorde rechtvaardigen. Het Korps Mariniers is als collectief deze hoogste dapperheidsonderscheiding toegekend.Met respect en waardigheid.