Disclaimer

 

 

Alle ingezonden verhalen en artikelen worden door mij ongecorrigeerd geplaatst, mits deze geen ontoelaatbaar taalgebruik bevatten. In die gevallen wordt de gehele inzending niet geplaatst. Ook kwetsende teksten, van welke aard dan ook, komen niet voor plaatsing op deze site in aanmerking.Politiek, relegie en geaardheid zijn eveneens uitgesloten voor plaatsing.

Verder ben ik van mening dat iemand, op zijn eigen wijze, het verhaal moet kunnen vertellen zonder dat er een z.g. “Neerlandicus” corrigerend moet optreden en daardoor of het verhaal verdraaid, dan wel de identiteit van de inzender aantast. Het ingezonden stuk vertelt niet alleen het verhaal, maar ook over de persoon die het, op zijn manier, aan u kwijt wil. De nostalgie zit niet alleen in het verhaal, maar ook in de manier van vertellen of schrijven

kleine taalfouten, het verkeerd plaatsen van een komma of het weglaten daarvan, het vergeten van een tussenstreepje is nu niet bepaad het belangrijkste van de teksten maar de inhoud van het verhaal,U dient de inzending op zijn inhoudt te lezen. Ik ben evenwel best bereid om dit te corrigeren mits dat op een pasende wijze kenbaar wordt gemaakt

Mariniers en oud mariniers zullen daar geen moeite mee hebben omdat ,bij hun dienstneming, geen universitaire vooropleiding nodig was en voor hen die dat wel hebben is het ook geen probleem want zij zijn immers “wetenschapper”?. Dus, gewoon lezen of…………overslaan en niet zaniken.

 

Wilt u toch nog een nadere uitleg, dan kunt U mij altijd even mailen of bellen